Geluidsschermen N213 te Naaldwijk


Voor Knipscheer hebben wij de stijlen mogen maken voor de geluidsschermen van de N213 te Naaldwijk.

 

Projectinformatie

Het wegennet is in het Westland al jarenlang overbelast waardoor regulier- en handelsverkeer vastloopt. Als deze situatie niet wordt aangepakt zal de hinder en overlast toe gaan nemen.

De Provincie Zuid Holland heeft een aanbesteding uitgeschreven met als doel de autoweg N213 te reconstrueren. Doel van deze reconstructie is verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid maar ook de leefbaarheid in de omgeving.

Eén van de ervaringseisen waaraan moest worden voldaan betrof de ontwerpen en realiseren van een Geluidsscherm. Van Gelder en Vobi hebben samen een combinatie vormen onder de naam VoGel, zochten een marktpartij die de expertise kon inbrengen. Omdat wij aan deze vraag konden voldoen zijn wij als Partner aangehaakt in deze combinatie. Gedurende de tenderfase hebben wij meegedacht en geadviseerd hoe de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor de omgeving kon worden gerealiseerd. Door elkaars krachten te bundelen hebben wij op basis van onze expertise bijgedragen aan het winnend plan van aanpak om met zo min mogelijk hinder en (geluids)overlast het project te realiseren.

De uiteindelijke opdracht heeft er toe geleid dat Knipscheer Rail-Infra ter hoogte van Royal FloraHolland (bloemen veiling) een bestaand geluidsscherm te demonteren en een volledig nieuw geluidsscherm te gaan bouwen.

 

Het nieuwe geluidsscherm bestaat uit drie objecten:

  • Geluidsschermdeel 1 met een lengte van 318 m en heeft een hoogte van 3,5m t.o.v. weg peil wordt geplaatst van km 7.2 tot km 7.5;
  • Geluidsschermdeel 2 met een lengte van 190 m en hoogte van 6,5m t.o.v. weg peil wordt als overlap aan de parallelweg van de N213 geplaatst tussen km 7.5 en km 7.7;
  • Geluidsschermdeel 3 met een lengte van 460 m en hoogte van 4,5m t.o.v. weg peil wordt geplaatst van km 7.6 tot km 8.1


Dit artikel valt onder de volgende productgroep(en)Bekijk alles van specials